Wtorek 11 lipca 2017 roku. Do Przychodni Walvet w Brzegu, z którą Gmina Skarbimierz ma podpisaną umowę na usługi weterynaryjne, zostały przywiezione wymagające opieki dwa małe czarne kotki: tam zostały zbadane, umieszczone w klatce na czas obserwacji, a następnie odwiezione do schroniska przez Strażnika Gminnego. Dziękujemy Panu Wójtowi za wzorową troskę o zwierzęta! Tego samego dnia do Przychodni Weterynaryjnej przy ul. Włościańskiej w Brzegu, z którą Gmina Brzeg ma podpisaną umowę na usługi weterynaryjne, została przywieziona wymagająca opieki mała kotka: tam została zbadana i umieszczona w kocim transporterze – tak miała siedzieć do następnego dnia, bo przychodnia nie ma klatek, dopiero rano byłaby odwieziona do schroniska. Na szczęście maleństwem zaopiekowała się nasza wolontariuszka. Nie dziękujemy Panu Burmistrzowi Brzegu, bo nie zgadzamy się na taką „opiekę” nad bezdomnymi zwierzętami.