Tanio to profesjonalnie?

Tanio to profesjonalnie?

Wtorek 11 lipca 2017 roku. Do Przychodni Walvet w Brzegu, z którą Gmina Skarbimierz ma podpisaną umowę na usługi weterynaryjne, zostały przywiezione wymagające opieki dwa małe czarne kotki: tam zostały zbadane, umieszczone w klatce na czas obserwacji, a następnie...